17/9/11

«Νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα» οι εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2011 κατά 283MW, φτάνοντας έτσι τα 2020MW. 


Πρωταθλητές στην ανάπτυξη νέας ισχύος είναι τα αιολικά, τα οποία παραμένουν η κυρίαρχη μορφή ΑΠΕ με συνολική ισχύ 1432MW, και τα φωτοβολταϊκά με 341MW. Ακολουθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά με 206MW και η βιομάζα με 41MW. Οι υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ (γεωθερμία, ηλιοθερμικά, υβριδικά) βρίσκονται σε προγενέστερα στάδια.


Ανά κατηγορία
Αιολικά πάρκα: άδεια εγκατάστασης έχουν μονάδες με συνολική 1461MW, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας 272MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2010, για τα αιολικά είναι 4000MW το 2014 και 7500MW για το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των αιολικών με προσφορά σύνδεσης (3320MW) και με άδεια παραγωγής (18432MW), «ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί και τα δύο έτη στόχου»

Φωτοβολταϊκά (πλην αγροτικών):
 σύμβαση αγοραπωλησίας έχουν μονάδες 1048MW, που αν προστεθούν στην ισχύ που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία προσεγγίζουν το στόχο του 2020, που είναι η εγκατάσταση 1450MW. Σημειώνεται, ότι με άδεια εγκατάστασης είναι επιπλέον 348,5MW, με προσφορά σύνδεσης 2117MW και με άδεια παραγωγής 1947MW.

Μικρά υδροηλεκτρικά (≤15MW): με σύμβαση αγοραπωλησίας βρίσκονται 22,5MW, με άδεια εγκατάστασης 66,5MW, με προσφορά σύνδεσης 161MW και με άδεια παραγωγής 931MW. Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι 300MW για το 2014 και 350MW για το 2020.

Βιομάζα: έχει αυξηθεί σημαντικά η ισχύς με σύμβαση αγοραπωλησίας (7,9MW), αλλά για την επίτευξη των στόχων του 2014 και 2020, που είναι 200MW και 350MW αντίστοιχα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η εγκατάσταση της πλειοψηφίας της ισχύς που βρίσκεται σε προγενέστερα στάδια και κυρίως στο στάδιο της άδειας παραγωγής (362MW).

Άλλες ΑΠΕ: Η γεωθερμία αναμένεται να ενισχυθεί με το νέο γύρο παραχωρήσεων δικαιωμάτων έρευνας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με 8MW με άδεια παραγωγής και 340MW αιτήσεις για άδεια παραγωγής. Τα ηλιοθερμικά με άδεια παραγωγής είναι 320MW, με στόχο τα 120MW για το 2014 και 250MW για το 2020. Σχετικά με τα υβριδικά,100 kW βρίσκονται με άδεια εγκατάστασης, 382MW με άδεια παραγωγής και 1829MW με άδεια παραγωγής.
Το ΥΠΕΚΑ τονίζει ότι δίνει έμφαση στην προώθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις (με ισχύ <10kW), που απευθύνεται τόσο στους καταναλωτές, όσο και στις επιχειρήσεις. 
Μέχρι τα τέλη Ιουνίου είχαν υλοποιηθεί 3351 αιτήματα, τα οποία εγχέουν στο σύστημα ισχύ 28,1MW από μόλις 5,2MW το 2010. Με προσφορά σύνδεσης βρίσκονται 7998 αιτήματα (αντιστοιχούν σε 69,7MW), ενώ τα νέα αιτήματα για σύνδεση στη ΔΕΗ φτάνουν τις 4732 (27,8MW).