ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Τι είναι η κυματική ενέργεια;


Το δυναμικό της ενέργειας από το θαλάσσιο κυματισμό  (κυματική ενέργεια) μπορεί να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε διεθνές επίπεδο.
 Η κυματική ενέργεια 
 εκμεταλλεύεται διαφορετικούς τύπους θαλάσσιας ροής -  παλίρροιες,  ρεύματα,  οσμωτική πίεση  (τη διαφορά αλατότητας    μεταξύ γλυκού και θαλάσσιου νερού)  κ.α.-  και αποτελεί μια γιγαντιαία δεξαμενή ηλεκτρικής ενέργειας, της οποίας η πιθανή ετήσια παραγωγή θα μπορούσε  να  φθάσει τις
120.000 TWh.