23/10/11

ΡΑΕ: Πρόστιμα 900.000 ευρώ στη ΔΕΗ

Πρόστιμα συνολικού ύψους 900.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ για παραβάσεις των υποχρεώσεών της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


Η ΡΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων στην απόφασή της ότι υπήρξαν περιπτώσεις καταναλωτών που, ενώ είχαν αλλάξει προμηθευτή, εξακολουθούσαν να λαμβάνουν λογαριασμούς από τον προηγούμενο (συνήθως τη ΔΕΗ), ότι η ΔΕΗ καθυστερεί την εκκαθάριση πληρωμών και εισπράξεων, ότι δεν ενημέρωνε έως πρόσφατα τους πελάτες των εναλλακτικών προμηθευτών (αλλά μόνο τους δικούς της) για την ημερομηνία της επόμενης καταμέτρησης και ότι δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως Διαχειριστή Δικτύου παρά το γεγονός ότι είχε το χρονικό περιθώριο να το κάνει.

«Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της όσον αφορά στη διαχείριση της εκπροσώπησης Πελατών του Δικτύου από Προμηθευτές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συστηματικά ανωμαλίες κατά την αλλαγή Προμηθευτή», αναφέρεται στην απόφαση. «Περαιτέρω, η ΡΑΕ θεωρεί ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εν λόγω αστοχίες έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού στη λιανεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, για το λόγο αυτό, η σχετική ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. είναι αυξημένη, δεδομένου ότι η επιχείρηση

α) Κατέχει δεσπόζουσα θέση στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,

β) Ασκεί διαχρονικά τους ρόλους και της διανομής και της προμήθειας και, για το λόγο αυτό, δεν έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών η σχετική διάκριση αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης μεταξύ των δραστηριοτήτων Προμήθειας και Διανομής (Διαχειριστής και Κύριος του Δικτύου)».

Η ΡΑΕ καλεί επίσης τη ΔΕΗ να λάβει μέτρα συμμόρφωσης, σε συγκεκριμένες προθεσμίες.