7/1/13

Διευκολυνσεις σε 6.200 αγροτες

Διευκολύνσεις στους περίπου 6.200 αγρότες που θέλησαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αλλά τελικά αντιμετώπισαν δυσκολίες στη χρηματοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα, λόγω της οικονομικής κατάστασης, έρχονται μέσα από άρθρο του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για την τήρηση αποθεμάτων υγρών καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες και λήγουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 παρατείνονται κατά δύο μήνες. Απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου προς τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΗ) σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου.


 Κατά δύο μήνες, επίσης, παρατείνονται και οι συμβάσεις σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες και αυτές έχουν λήξει από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η υποβολή σχετικής αίτησης. Επιπλέον, όσοι δεν θέλουν να προχωρήσουν στις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών μπορούν να πάρουν πίσω τις εγγυητικές επιστολές που προσκόμισαν στην τράπεζα πριν από την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης. Εξάλλου, για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε (από οποιονδήποτε) αίτηση για ενεργοποίηση της σύνδεσής τους μέχρι τις 10 Αυγούστου 2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης.

Με άλλο άρθρο οι πολύτεκνοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ απαλλάσσονται αναδρομικά από τις 9 Απριλίου του 2012 από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που επιβάλλονται στους λογαριασμούς ρεύματος.
 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ