28/8/12

Μειώνονται οι εγγυημένες τιμές – Οι νέες ταρίφεςΜείωση των εγγυημένων τιμών   Διασυνδεδεμένο                    Μη Διασυνδεδεμένο
Α                       Β                       Γ (Ανεξαρτήτως Ισχύος)
>100kw         ≤100kw
180,00           225,00                   225,00                                2012 Αύγουστος
171,90            214,88                    214,88                                 2013 Φεβρουάριος
164,16            205,21                    205,21                                 2013 Αύγουστος
156,78            195,97                    195,97                                 2014 Φεβρουάριος
149,72            187,15                    187,15                                  2014 Αύγουστος
1,3xμΟΤΣν-1    1,4xμΟΤΣν-1      1,4xμΟΤΣν-1      Για κάθε έτος ναπό το 2015και μετά
* μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.

Οι νέες τιμές για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Μήνας / Έτος             Tιμή (ευρώ/MWh)
Αύγουστος 2012             250,00
Φεβρουάριος 2013         238,75
Αύγουστος 2013             228,01
Φεβρουάριος 2014         217,75
Αύγουστος 2014            207,95
Φεβρουάριος 2015        198,59
Αύγουστος 2015            189,65
Φεβρουάριος 2016         181,12
Αύγουστος  2016           172,97
Φεβρουάριος 2017        165,18
Αύγουστος 2017            157,75
Φεβρουάριος 2018        150,65
Αύγουστος 2018             143,87