7/10/12

Η "καθαρη" τεχνολογια ανθει και "πουλαει"

Αξιοσημείωτα ποσοστά ανάπτυξης επιδεικνύει ο κλάδος της «καθαρής τεχνολογίας», καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton, οι βασικές κινητήριες δυνάμεις των επιχειρήσεων για ζήτηση προϊόντων «καθαρής τεχνολογίας» είναι όλο και πιο εμπορικές.

Παρόλα αυτά, η τρίτη ετήσια έρευνα
IBR αποκαλύπτει ότι η υιοθέτηση «καθαρής τεχνολογίας» υπαγορεύεται από την ανάγκη για μείωση του κόστους και αύξηση των κερδών, υποστηρίζεται από κυβερνητικές παρεμβάσεις και δεν σχετίζεται απλά με την επιθυμία να είναι κανείς «πράσινος».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις «καθαρής τεχνολογίας», για να μειώσουν τα κόστη (52%), ενώ λιγότεροι (45%) είναι αυτοί που το κάνουν, για να αυξήσουν την κερδοφορία. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες παραμένουν σημαντικές, αλλά δεν αποτελούν κύριους λόγους υιοθέτησης της «καθαρής τεχνολογίας».


Γι' αυτό και οι επιχειρηματίες στον κλάδο της «καθαρής τεχνολογίας» παραμένουν πολύ θετικοί για τις προοπτικές ανάπτυξης, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι ο τομέας αυτός αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, παρά την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση.


Η έρευνα
IBR δείχνει ότι, παγκοσμίως, το 68% των επιχειρήσεων «καθαρής τεχνολογίας» αναμένει να αυξήσει τα έσοδά του, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με το 52% των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Ομοίως, και, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 62% των επιχειρήσεων «καθαρής τεχνολογίας» αναμένει αύξηση κερδοφορίας, σε σχέση με το 38% των υπολοίπων.

Οι επιχειρηματίες «καθαρής τεχνολογίας» φαίνεται να επενδύουν σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους: το 52% αναμένει να αυξήσει τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, μέσα στους επόμενους 12 μήνες και το 51% σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερο σε εργοστάσια και μηχανήματα, με τα δύο αυτά ποσοστά να είναι πάνω από τους παγκόσμιους μέσους όρους. Αυτή η αισιοδοξία επιβεβαιώνεται από τα ποσοστά ανάπτυξης, που εμφανίζει ο κλάδος, τα τελευταία χρόνια.


Σύμφωνα με μία πρόσφατη αναφορά του
WWF, ο κλάδος, παγκοσμίως, αυξήθηκε κατά 31% ανά έτος και το 2009 και το 2010. Παρόλο που το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 10%, το 2011, είναι πολύ μεγαλύτερο από τον μέσο όρο αύξησης των ποσοστών του ΑΕΠ. Στην Κίνα, ο κλάδος αυξήθηκε από 17,5 δισ. δολάρια σε 71,3 δισ. δολάρια μεταξύ 2008 και 2011, αύξηση ύψους 77%. Στις ΗΠΑ, το αντίστοιχο ποσοστό (2010-2011) είναι 17% και ανέρχεται σε 46,3 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, ο κλάδος της «καθαρής τεχνολογίας» συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτα ποσοστά ανάπτυξης, με χώρες, όπως η Κίνα, να διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο.


«Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι δυναμικές επιχειρήσεις στον κλάδο της «καθαρής τεχνολογίας» είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε τολμηρά αναπτυξιακά σχέδια, με σκοπό να προάγουν την ανταγωνιστικότητα.


Η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες «καθαρής τεχνολογίας» είναι αρκετά μεγάλη. Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 50% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, αλλά το ποσοστό τους, που αφορά στην παραγωγή «καθαρής τεχνολογίας» είναι κοντά στο 75%. Γι' αυτό, αναμένεται αυτές να καθορίσουν το μέλλον, όσον αφορά στην καινοτομία και στην ανάπτυξη», επισημαίνεται στην έρευνα.


Το 41% των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της «καθαρής τεχνολογίας», αναφέρει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη αντίστοιχης στρατηγικής είναι οι κανονισμοί και η γραφειοκρατία, σε σύγκριση με το 34%, που είναι ο μέσος όρος για όλους τους υπόλοιπους κλάδους.
Η έλλειψη εξειδικευμένων εργατών αναφέρεται σαν εμπόδιο ανάπτυξης από το 38% επιχειρήσεων του κλάδου, δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο όλων των κλάδων.

Αυτή η έλλειψη εξειδίκευσης ίσως εξηγεί, γιατί το 79% των επιχειρήσεων «καθαρής τεχνολογίας» σκοπεύει να αυξήσει τους μισθούς, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με μόλις 68% των συνολικών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους.


Στην έρευνα τονίζεται ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν, καθώς
ο κλάδος της «καθαρής τεχνολογίας» είναι ακόμη σχετικά νέος. «Παρόλα αυτά, με τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται, ειδικά στις ώριμες αγορές, η γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου προσφέρει ξεκάθαρα μία ευκαιρία στις χώρες να τονώσουν την εργασία και την παραγωγή», υπογραμμίζεται στην έρευνα.