9/6/12

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Στην τέταρτη θέση του παγκόσμιου top-5 με κριτήριο την ανάπτυξη νέας εγκατεστημένης ισχύος ανά κάτοικο βρέθηκε η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών το 2011, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συνδέσμου, η ελληνική αγορά, σε απόλυτα μεγέθη, κατατάχθηκε στη 10η θέση παγκοσμίως ως προς την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και στην όγδοη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το συνολικό μέγεθος αγοράς. 

Συγκεκριμένα, το 2011 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 426 MW φωτοβολταϊκών, ενώ στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως βρέθηκαν η Ιταλία (9.280 MW), η Γερμανία (7.485), η Κίνα (2.500), οι ΗΠΑ (1.885) και η Γαλλία (1.634).

Η νέα ισχύς των φωτοβολταϊκών που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2011 αντιστοιχεί σε 39,5 βατ ανά κάτοικο, ενώ την πρώτη πεντάδα παγκοσμίως συμπληρώνουν η Ιταλία (160 βατ ανά κάτοικο), η Γερμανία (91), η Σλοβακία (58) και η Αυστραλία (36,4). Το συνολικό μέγεθος εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών ξεπέρασε στο τέλος του 2011 τα 51.000 MW στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Ελλάδα βρέθηκε, όπως προαναφέρθηκε, στην όγδοη θέση με 631 MW φωτοβολταϊκών συνολικά, ενώ στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τσεχία.