17/1/12

Τα δικαιολογητικα για πρασινες ταρατσες

Χωρίς οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας θα μπορούν οι ιδιοκτήτες κτηρίων να «πρασινίζουν» τις ταράτσες τους.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που ορίζει «τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτηρίων», η οποία από χθες και για δέκα ημέρες τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέσω opengov.gr, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην οικεία υπηρεσία δόμησης μόνο έγγραφη ενημέρωση εργασιών, η οποία συνοδεύεται από:
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτηρίου,
β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου όπου δηλώνεται η ανάληψη της ευθύνης που απορρέει από την υλοποίηση του έργου,
γ) τεχνική έκθεση αντοχής-στατικής επάρκειας του κτηρίου,
δ) τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας,
ε) αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας ή, εφόσον δεν υπάρχει, αντίγραφο της ένταξης σε ρυθμίσεις τακτοποίησης όπως (π.χ. ν.4014/2011) και
στ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί.
Σύμφωνα με το κείμενο της Υ.Α., για τα νέα κτήρια η διαδικασία είναι απλούστερη: Στις μελέτες που προβλέπει ο ν.4030/2011 «Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για την αρτιότητα και τη βιωσιμότητα του έργου.
Τέλος, σε κάθε υπηρεσία δόμησης θα τηρείται Ειδικό Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών, δηλαδή θα δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων που θα ενημερώνεται με τις γνωστοποιήσεις κατασκευής φυτεμένων επιφανειών που θα υποβάλλονται.


enet.gr