5/12/11

4M-ΚΕΝΑΚ

To Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚεγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ με την απόφαση 1935-6/12/10,καλύπτει το σύνολο των αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων, καθώς επίσης και την εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης,ακολουθώντας κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΟΤΕΕ), στο πλαίσιο του ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 και του Νόμου 3661 /2008.


Πέρα από την αυτόματα αμφίδρομη επικοινωνία τόσο με το πρόγραμμα Ενεργειακών Μελετών και Επιθεωρήσεων του ΤΕΕ, όσο και με τη φόρμα Ενεργειακών επιθεωρήσεων του ΥΠΕΚΑ, τους έξυπνους ελέγχους, τις πλούσιες βιβλιοθήκες ενεργειακών υλικών και μετεωρολογικών στοιχείων και την παραγωγή των απαιτούμενων εκτυπώσεων μαζί με όλα τα σχέδια, δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή, εφόσον το επιθυμεί, σύγκρισης και αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων βέλτιστου σχεδιασμού και προτάσεων για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια.

Η ασυναγώνιστη ισχύς του 4Μ-ΚΕΝΑΚ οφείλεται στο Σχεδιαστικό του περιβάλλον G-CAD, που αναγνωρίζει αυτόματα τα σχέδια μιάς οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής μελέτης (σε μορφή DWG ή DXF και τώρα και σε IFC) και ενημερώνει απευθείας τα έντυπα των υπολογισμών, με αποτέλεσμα να μη χάνεται χρόνος στην εισαγωγή των δεδομένων. Με interface και λειτουργικότητα τύπου IntelliCAD/Autocad και έξυπνη BIM διαχείριση 3D Μοντέλου κτιρίου, ο χρήστης μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να ορίσει στην κάτοψη τις ζώνες (κέλυφος), τους προβόλους, τα τυχόν διπλανά κτίρια, παθητικά ηλιακά συστήματα, θερμοκήπια και άλλες παρεμβάσεις έτσι, ώστε να μεταφερθεί αυτόματα όλη η πληροφορία στο υπολογιστικό περιβάλλον, να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια οι υπολογισμοί (με αυτόματη κλήση της μηχανής του ΤΕΕ) και τέλος να παραχθεί και το πλήρες τεύχος της μελέτης με επίσης αυτόματη δημιουργία όλων των κειμένων, σχεδίων, διαγραμμάτων, σκαριφημάτων κλπ.Σε αντίθεση με όλα τα άλλα πακέτα που κυκλοφορούν στην αγορά, το πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ δεν περιέχει αποσπασματικά σχεδιαστικά εργαλεία, αλλά συμπεριλαμβάνει πλήρες πραγματικό σχεδιαστικό περιβάλλον (Το G-CAD), βασισμένο στο IntelliCAD, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζει τον χρόνο παραγωγής των τελικών σχεδίων, που είναι και το ζητούμενο. Και που στην πράξη μεταφράζεται σε εξοικονόμηση πολλών ωρών σχεδιαστικής εργασίας.Επίσης, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της μελέτης σε .xml αρχείο, για να μπορεί ο χρήστης να τρέξει την ίδια μελέτη και μέσα από το πρόγραμμα Ενεργειακών Μελετών του ΤΕΕ, χωρίς να ξαναπεράσει τα δεδομένα από την αρχή. Η εξαγωγή .xml αρχείου είναι επίσης απαραίτητη και για την Ενεργειακή Επιθεώρηση, όπου ο χρήστης την καταθέτει απευθείας στη σελίδα του ΥΠΕΚΑ για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού.


Γιατί ο Σταθμός Εργασίας 4Μ-ΚΕΝΑΚ υπερέχει από κάθε άλλη λύση στα Ενεργειακά

10 Ασυναγώνιστα Πλεονεκτήματα για το Υπολογιστικό Περιβάλλον 
 • Κάλυψη όλων των αναγκών Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης & Ενεργειακής Επιθεώρησης - Πιστοποίησης Κτιρίων
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με το πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ΤΕΕ για τη σύνδεση της Ενεργειακής Μελέτης με την Επιθεώρηση
 • Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ενεργειακής Ανάλυσης (στο πλαίσιο των Ν.3661/2008, ΦΕΚ 407Β 9/4/2010, ΤΟΤΕΕ, Κτίριο Αναφοράς κλπ)
 • Ταυτόχρονη επίλυση του συνολικού κτιρίου και των ανεξάρτητων ιδιοκτησιών για την εξασφάλιση Ενεργειακού Πιστοποιητικού κατά την επιθεώρηση κάποιας από τις ιδιοκτησίες
 • Πραγματοποίηση όλων των υπολογισμών της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (που αντικαθιστά την "Μελέτη Θερμομόνωσης") και εξαγωγή τεύχους μελέτης έτοιμου για υποβολή
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε συνεργασία με πρόγραμμα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ΤΕΕ, στέλνοντας έτοιμες-υπολογισμένες όσες παραμέτρους απαιτούν ειδικό υπολογισμό, για σημαντική εξοικονόμηση χρόνου
 • Πλούσια Data Base Ενεργειακών Υλικών σε συνεργασία με τους Προμηθευτές Υλικών
 • Εύκολη Σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων βέλτιστου σχεδιασμού
 • Προτάσεις παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια)
 • Αυτόματη Παραγωγή όλων των σχετικών Εντύπων
 5 Ασυναγώνιστα Πλεονεκτήματα για το Σχεδιαστικό Περιβάλλον
 • Πραγματικό Σχεδιαστικό Περιβάλλον πάνω στο IntelliCAD, με GUI Interface icad/acad like και έξυπνη διαχείριση 3D Μοντέλου Κτιρίου BIM (Building Information Model)
 • Δυνατότητα εισαγωγής DWG από οποιοδήποτε άλλο Αρχιτεκτονικό (100% ΣυμβατότηταDWG Format) και τώρα δυνατότητα και για εισαγωγή IFC αρχείου, που πρακτικά σημαίνει ότι διαβάζει πλήρες μοντέλο κτιρίου (με τους τοίχους του, τα ανοίγματα κλπ) εφόσον το αρχείο προέρχεται από αρχιτεκτονικό ΒΙΜ (πχ. από Archicad, Revit, Allplan κλπ).
 • Αυτόματη Αναγνώριση από τα Σχέδια για απευθείας μεταφορά στο Υπολογιστικό όλων των δεδομένων του Μοντέλου Κτιρίου (πχ. γεωμετρικά δεδομένα περιβλήματος, δομικά στοιχεία, θερμικές γέφυρες, χώρους, Ιδιοκτησίες, Ζώνες, Συστήματα, Διπλ. Κτίρια, Προβόλους, Παθ. Ηλιακά Συστήματα κ.α.) αλλά και του Μοντέλου Εδάφους γιααυτόματη αναγνώριση των εμβαδών των τοίχων που συνορεύουν με το φυσικό έδαφος.
 • Αυτόματη παραγωγή όλων των σχεδίων: Το Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι το μόνο στην αγορά που παράγει εντελώς αυτόματα όλα τα σχέδια, διαγράμματα, φωτοσκιάσεις και σκαριφήματα που απαιτούνται (σύμφωνα με το υπόδειγμα της πρότυπης μελέτης του ΤΕΕ). Ενδεκτικά αναφέρονται τα Διαγράμματα Ηλιασμού του Οικοπέδου (όπως ζητούνται για τις 21 Δεκεμβρίου και 21 Ιουνίου και ώρες 9:00 12:00 και 15:00), τα Σκαριφήματα προσανατολισμών (με τη γραμμή του μοντέλου εδάφους), τα Σκαριφήματα σκιάσεων, τα Σχέδια Θερμογεφυρών κ.α.
 • Συμπαγής συνεργασία με FINE, IDEASTRAD (το G-CAD διαβάζει ακριβώς τον ίδιο τύπο αρχείου BLD)
 + 5 Επιπλέον σημαντικοί λόγοι για να το προμηθευτείτε:
 • Σταθμός Εργασίας που καλύπτει τις ανάγκες του Ενεργειακού Μηχανικού σε όλο τους το εύρος
 • Μοναδικές Συνέργειες με το πακέτο FINE/ADAPT της 4Μ (κοινό αρχείο κτιρίου BLD, κοινή φιλοσοφία κλπ)
 • Πραγματική Ενοποίηση Σχεδίασης-Υπολογισμών (τεχνολογία BIM on top of IntelliCAD)
 • Αξιόπιστο μεθοδολoγικό Υπόβαθρο με έγκυρα αποτελέσματα και την εγγύηση της μόνης εταιρείας που δραστηριοποιείται στα Η/Μ και στα Ενεργειακά επί 25 χρόνια
 • Ζωντανό Πρόγραμμα που προσαρμόζεται συνεχώς σε κάθε τυχόν μεταβολή (Νομοθετικού Πλαισίου, Οδηγιών ΤΕΕ, Τεχνικών Βιβλιοθηκών κλπ) μέσω live update, με το κύρος και την σφραγίδα της 4Μ που εγγυάται την αξιοπιστία σε θέματα ουσιαστικού επιστημονικού υπόβαθρου.
   
ΝΕΟ - 2 Σημαντικές Τελευταίες Εξελίξεις στο Πακέτο 4Μ-ΚΕΝΑΚ
 • Εύρεση της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στο δώμα ή τη στέγη του κτιρίου: Εποπτική παρουσίαση των σκιάσεων για επιλεγμένες ημερομηνίες, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα εμπόδια, αυτόματος υπολογισμός των συντελεστών σκίασης, παραγωγή περιοχών με ίδιους συντελεστές σκίασης, εύρεση μέσου συντελεστή σκίασης στα περιγράμματα τοποθέτησης των ηλιακών συλλεκτών. Και επιπρόσθετα, εύρεση της ελάχιστης απόστασης μεραξύ των ηλιακών συλλεκτών για την αποφυγή της σκίασης
 • Πλήρης Συμβατότητα με αρχεία IFC: Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων IFC, που πρακτικά σημαίνει ότι διαβάζει και αναγνωρίζει το πλήρες μοντέλο κτιρίου (με τους τοίχους του, τα ανοίγματα κλπ) εφόσον το αρχείο προέρχεται από αρχιτεκτονικό τύπου ΒΙΜ (πχ. από Archicad, Revit, Allplan κλπ). Δυνατότητα επίσης και για "Εξοδο σε αρχείο IFC".
www.4m.gr