5/12/11

Η εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια

12 Προτάσεις εξοικονόμισης ενέργειας!


Η εξοικονόμηση ενέργειας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο καθώς αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν τεθεί, μεγάλη βαρύτητα έχει η εφαρμογή σχετικών μέτρων και  από το δημόσιο  και από τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος καλείται να επιτελέσει υποδειγματικό ρόλο και να επιδιώξει περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των εγκαταστάσεών του, αποτελώντας παράδειγμα για τους πολίτες.


Η αναγκαιότητα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των εγκαταστάσεων εν γένει, έχει ήδη αποτυπωθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο με τις Οδηγίες 2002/91 και 2010/31 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια και 2006/32 για την ενεργειακή απόδοση, κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες της ΕΕ. Πρόσφατα δε και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την ψήφιση των Νόμων 3661/2008 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/91) και 3855/2010 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/91), τον Νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεωτικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για το κτιριακό δυναμικό και τις εγκαταστάσεις του δημόσιου τομέα (ΚΥΑ Δ6/Β/14826/17-6-2008) και την έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).


Στο Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/32 αναφέρεται ο Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός των Δήμων ως ένα από τα μέτρα που μπορούν να συνεισφέρουν καταλυτικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.


Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός αφορά όλους τους τομείς κατανάλωσης ενός  κτιρίου και θεσπίζει συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης με τις αντίστοιχες επεμβάσεις και δράσεις.
Η Greenpeace δημοσίευσε πρόσφατα, πρόταση για ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια, σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται σταδιακή επιστροφή φόρου 15-30% επί της συνολικής δαπάνης, σε μία χρονική διάρκεια 5-20 ετών (κάτι παρόμοιο δηλαδή με το καθεστώς που ισχύει σήμερα για τις ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια π.χ. φωτοβολταϊκά). Με αυτόν τον τρόπο, δύνανται να βοηθηθούν χιλιάδες νοικοκυριά ούτως ώστε –ενόψει των ακριβών τιμών πετρελαίου θέρμανσης– να κάνουν μια στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας που συνεπάγονται λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Οι προτεινόμενες τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες που προτείνεται να ενισχυθούν οικονομικά, ώστε οι πολίτες να αντικαταστήσουν τους καυστήρες πετρελαίου είναι οι εξής:
-Λέβητες και σόμπες βιομάζας, καθώς και ενεργειακά τζάκια
-Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
-Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
«Το άνοιγμα της αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής πράσινης θερμότητας στα κτίρια είναι κομβικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την ανόρθωση του κατασκευαστικού κλάδου που πνέει τα λοίσθια. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να δώσουμε στον κόσμο τα κατάλληλα κίνητρα για να φτιάξει τα σπίτια του και να απαλλαγεί μια και καλή από το βραχνά του ακριβού πετρελαίου», ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Οφέλη από το πρόγραμμα

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν στην τριετία 2012-2014 περί τα 65.000 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτιμώνται σε περίπου 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Το τριετές πρόγραμμα θα πυροδοτήσει επενδύσεις της τάξης των 200-245 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει περίπου 1.800 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα αποφέρει άμεσα στο Δημόσιο από φόρους περί τα 50-60 εκατ. ευρώ την τριετία αυτή (στην οποία θα έχει επιστρέψει μόλις το 1/10 περίπου ως ενισχύσεις).
Αυστηρή προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η άρση των παράλογων αντικινήτρων για καθαρές τεχνολογίες που ισχύουν σήμερα, σύμφωνα πάντα με την Greenpeace. Για παράδειγμα, λόγω ενός αναχρονιστικού νόμου που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και περίπου 20 χρόνια, όσοι πολίτες σήμερα μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να βάλουν καυστήρες βιομάζας στα σπίτια τους, ώστε να απαλλαγούν από το ακριβό πετρέλαιο.
Και μην ξεχνάμε! (ως πολίτες αλλά και ως καταναλωτές)
1. Κλείνουμε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό, και γενικά όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (δεν τις αφήνουμε σε κατάσταση stand by). Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 30 € από τους λογαριασμούς του ρεύματος και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 300 κιλά. 
2. Αλλάζουμε τις λάμπες πυρακτώσεως στο χώρο μας με λάμπες εξοικονόμησης.
3. Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγουμε υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, Α). Αν επιλέξουμε ψυγείο υψηλής ενεργειακής κλάσης τότε έχουμε ετήσια εξοικονόμηση 25 € και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 250 κιλά. Αν επιλέξουμε πλυντήριο υψηλής ενεργειακής κλάσης ετήσια εξοικονόμηση 3 € και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 κιλά.
4. Τοποθετούμε στην ταράτσα μας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν το κάνουμε τότε θα έχουμε ετήσια απόδοση περίπου 500 – 700 € και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,1 – 1,4 τόνους.
5. Τοποθετούμε ηλιακό θερμοσίφωνα. Αν το κάνουμε τότε θα έχουμε εξοικονόμηση τουλάχιστον 150 € το χρόνο και 1,5 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
6. Μαγειρεύουμε έξυπνα, σε σκεύη που εφαρμόζουν στις εστίες με το καπάκι κλειστό. Δέκα λεπτά πριν ετοιμαστεί το φαγητό κλείνουμε το μάτι. Δεν ανοίγουμε άσκοπα την πόρτα του φούρνου. Αν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη από την εστία, σπαταλάμε 20 – 30% περισσότερη ενέργεια. Κάθε φορά που ανοίγουμε την πόρτα του φούρνου, χάνεται το 20% της θερμότητας.
7. Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επίπεδη οθόνη, σβήνουμε την οθόνη και κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη τα περιφερειακά συστήματα όταν δεν τα χρησιμοποιούμε. Αν το κάνουμε θα έχουμε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 15 - 20 € από τα περιφερειακά και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 150 - 200 κιλά περίπου. Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους σταθερούς.
8. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία πλύσης στο πλυντήριο ρούχων και πλένουμε μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Αν το κάνουμε θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 30-50% ανά πλύση. 
9. Δεν “ξεχνάμε” τους φορτιστές στην πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιούμε. Κάθε φορτιστής που χρησιμοποιούμε (κινητού ή ασύρματου τηλεφώνου, διάφορων ηλεκτρικών συσκευών), ειδικά αν είναι παλαιού τύπου, μπορεί να μας κοστίζει 2-3 € το χρόνο και η χρήση του να συνεπάγεται την έκλυση 20-30 κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Καλύτερα να τους βγάζουμε από την πρίζα.
10. Το καλοκαίρι βάζουμε ανεμιστήρα για να δροσιστούμε και αποφεύγουμε τη χρήση κλιματιστικού. Μέσα σε 30 μόνο μέρες εξοικονομούμε περίπου 60 € και μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 600-700 κιλά.
11. Κάνουμε σωστή μόνωση του σπιτιού ώστε να εξασφαλίσουμε δροσιά το καλοκαίρι και ζέστη το χειμώνα (εξωτερική θερμομόνωση). Αποφεύγουμε έτσι τη χρήση ηλεκτρικού καλοριφέρ ή σόμπας. Αν τοποθετήσουμε διπλά τζάμια εξοικονομούμε 10% στο λογαριασμό της θέρμανσης. Αν επιπλέον αυτά έχουν θερμοδιακοπή χαμηλής εκπομπής, η εξοικονόμηση φτάνει το 20 – 30%.
12.  Αντικαθιστούμε τον καυστήρα του καλοριφέρ πετρελαίου με καινούργιο ή με φυσικό αέριο, γιατί αν ο καυστήρας είναι παλιός καίει 15% έως και 35% παραπάνω πετρέλαιο και με την αντικατάσταση έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας (από την άνοιξη θα γράψουμε περισσότερα για την επιδότηση από το κράτος μας κατά 50% με μια αίτηση στα ΚΕΠ)
Για να πετύχουμε, ξεκινάμε όλοι την εξοικονόμηση ενέργειας, τώρα! 


Του Κώστα Στεφ. Τσίπηρα, πολ. Μηχ.-δρ.χωροταξίας, δ/ντή σύνταξης του περιοδικού ECΟΔΟΜΕΙΝ, www.tsipiras.gr