5/12/11

Ανοίγει ο δρόμος για την πράσινη θέρμανση

Η Greenpeace χαιρετίζει τη απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ να άρει, επιτέλους, την απαγόρευση της χρήσης κεντρικών καυστήρων βιομάζας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κατά το πάγιο αίτημα της οργάνωσης. Ένα μικρό, αλλά αποφασιστικό, βήμα για την απεξάρτηση από το ακριβό πετρέλαιο για τη θέρμανση των κτιρίων.Η  ανακοίνωση του Υπουργού ανοίγει το δρόμο για την άρση μίας αναχρονιστικής διάταξης που εντελώς παράλογα απαγόρευε στους πολίτες των δύο μεγάλων αστικών κέντρων να κάνουν χρήση σύγχρονων συστημάτων βιομάζας για τη θέρμανση των σπιτιών τους.
Η άρση της βιομάζας είναι ένα πολύ βασικό και απαραίτητο βήμα για να αλλάξουν τα δεδομένα στον ενεργοβόρο κτιριακό τομέα, που ευθύνεται για το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της χώρας μας. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά και να γίνει εφικτός ο εθνικός στόχος για κτίρια μηδενικών εκπομπών CO2 ως το 2020.
Η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση να μη μείνει μόνο στην άρση της απαγόρευσης, αλλά να δώσει τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή θερμότητας στα σπίτια τους, όπως η βιομάζα, τα γεωθερμικά και ηλιοθερμικά συστήματα. Για αυτόν το λόγο, η Greenpeace τον Ιούλιο επεξεργάστηκε και κατέθεσε στο Υπουργείο ΠΕΚΑ πρόταση συγκεκριμένου καθεστώτος φορολογικών κινήτρων, που επιδοτεί την αγορά πράσινων συστημάτων θέρμανσης και παράλληλα αυξάνει τα έσοδα του κράτους.