6/3/12

Ecotec 2012 ' EXPO ATHENS


Ξεκινά την Πέμπτη 15 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 18 Μαρτίου, η 5η διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης «Ecotec - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα» που διοργανώνει κάθε χρόνο η «T Expo» στο εκθεσιακό κέντρο «Expo Athens», στην Ανθούσα Αττικής.

Δεν είναι παράδοξο που η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας και το βαρύ ψυχολογικό κλίμα που αυτή δημιουργεί, αφήνουν σχεδόν ανεπηρέαστη τη συγκεκριμένη έκθεση. Γιατί αν η οικολογική συμπεριφορά των Ελλήνων ήταν ως χθες ευθύνη για το μέλλον, σήμερα -κάτω από αυτές τις συνθήκες- έχει γίνει επιτακτική ανάγκη.

Από τους μεγάλους επενδυτές, από το ίδιο το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι τον απλό ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, η εκμετάλλευση των φυσικών και ανεξάντλητων πηγών ενέργειας, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για κέρδος ή έστω σημαντική περικοπή των εξόδων για ενέργεια.

Στην εφετινή «Ecotec» οι εταιρίες που συμμετέχουν ξεπερνούν  για άλλη μια φορά τις 200 καλύπτοντας με τα εκθέματά τους ολόκληρη την γκάμα των τεχνολογιών περιβάλλοντος: Από Φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι συστήματα διαχείρισης παντός είδους αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης κλπ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως από παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναμένεται εφέτος και το «Ecoforum», το τριήμερο συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο παράλληλα με την έκθεση. Ημερίδες στο πλαίσιό του έχουν ήδη προγραμματίσει μεταξύ άλλων η Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (Ε.Ε.Δ.Σ.Α), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ), το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ), ενώ όπως κάθε χρόνο θα πλαισιωθεί και από πλήθος εταιρικών εκδηλώσεων και παρουσιάσεων καινοτόμων προϊόντων.

Η «Ecotec - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα» διοργανώνεται κάθε χρόνο από την «T Expo», τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και υποστηρίζεται από όλους σχεδόν τους φορείς του χώρου.

Μέγας Χορηγός της έκθεσης είναι η εταιρεία SOPRAY NEW ENERGY. Χορηγοί της έκθεσης είναι οι εταιρίες RenApps, Upsolar, NEON ENERGY, THESAN και SUNRISE PV.
Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας είναι το μηνιαίο περιοδικό «Ecotec» και χορηγοί επικοινωνίας τα περιοδικά της T-Press «Θερμοϋδραυλικός», «Ηλεκτρολόγος», «Εργοταξιακά Θέματα», «Μετάδοση Ισχύος», «Logistics & Management» και «Car & Truck», η εφημερίδα Ναυτεμπορική, τα περιοδικά Green Tank, Sun & Wind, PV Magazine, Τεχνική Επιθεώρηση, ECON 3, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ, Profil Energy, Water & Waste. Χορηγοί Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας είναι οι ιστοσελίδες naftemporiki.gr, Biomassenergy.gr και Energypress.gr.Ποιοι συμμετέχουν

Η διεθνής έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» προβάλλει Έλληνες και ξένους κατασκευαστές, αντιπροσώπους και εταιρίες ολοκληρωμένων λύσεων και παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύονται στους τομείς:

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά)
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Οικολογική δόμηση
• Ανακύκλωση
• Διαχείριση απορριμμάτων
• Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων (υγρών, στερεών, αέριων)
• Αποκατάσταση περιβάλλοντος
• Εναλλακτικά καύσιμα

Ποιους ενδιαφέρει

Η έκθεση προσελκύει στελέχη, μηχανικούς και τεχνικούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, υπευθύνους των τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων,  αδειούχους ή υποψήφιους επενδυτές σε ΑΠΕ, μελετητές, αντιπροσώπους και εμπόρους από όλη την Ελλάδα, ξένες αντιπροσωπείες καθώς και ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισμών και συστημάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.

Κατηγορίες εκθεμάτων

Τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση έχουν κατηγοριοποιηθεί για ευκολότερη
 αναζήτηση και χρήση από τους εκθέτες και επισκέπτες, μπορείτε ωστόσο και να '
κατεβάσετε' το φυλλάδιο κατηγοριών των εκθεμάτων από εδώ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ / ANALYSIS, MEASUREMENT, CONTROL
  • Batchers / Batchers
  • BOD, COD, TOC / BOD, COD, TOC
  • Ανάλυση βιοαερίου / Biogas analysis
  • Ανάλυση εδαφών / Soil analysis
  • Ανάλυση εκροών βιομηχανικών επεξεργασιών / Industrial process effluent analyses
  • Ανάλυση και κατηγοριοποίηση αερίων / Gas analysis and classification
  • Ανάλυση και κατηγοριοποίηση αποβλήτων / Waste analysis and classification
  • Ανάλυση σκόνης / Dust analysis
  • Ανάλυση ύδατος / Water analysis
  • Ανάλυση υδρογονανθράκων / Hydrocarbon analysis
  • Ανίχνευση αγωγών/σωλήνων / Pipe and tube scanning
  • Αρχειοθέτηση χαρτογραφίας και δεδομένων (υλικό & λογισμικό) / Chartography Data Archiving (hardware and software)
  • Βιομηχανική ανάλυση / Industrial analysis
  • Δειγματολήπτες απόβλητων υδάτων / Waste water samplers
  • Διάφοροι μετρητές / Miscellaneous measurers
  • Έλεγχος γεωργικών ζιζανιοκτόνων / Agricultural pesticide control
  • Έλεγχος διαδικασίας / Process control
  • Έλεγχος φιλτραρίσματος / Filtration control
  • Ενδείκτες ενεργειακής αποτελεσματικότητας / Energy efficiency indicators
  • Ενδείκτες στάθμης / Level indicators
  • Εξοπλισμός και υλικά για περιβαλλοντική παρακολούθηση / Equipment and material for environmental monitoring
  • Επιπεδόμετρα λέιζερ για την τοποθέτηση αγωγών / Laser gauges for pipe installation
  • Επιπεδόμετρα λέιζερ για χωματουργικά μηχανήματα / Laser gauges for earth moving machinery
  • Ζυγαριές / Scales
  • Καμπίνες για μετρήσεις ατμοσφαιρικού ελέγχου / Cabins for atmospheric control measurements
  • Κινητός εξοπλισμός για περιβαλλοντική παρακολούθηση / Mobile equipment for environmental monitoring
  • Μανόμετρα / Manometers
  • Μέτρηση PH και μείωσης οξειδοαναγωγικού δυναμικού / PH and oxidation-reduction potential Measurement
  • Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου / Dissolved oxygen measurement
  • Μέτρηση επιπέδων αερίων / Measurement of gas levels
  • Μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας / Electrical conductivity measurement
  • Μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας / Temperature and humidity measurement
  • Μέτρηση θολότητας / Measurement of Turbidity
  • Μέτρηση και έλεγχος ραδιενέργειας / Radioactivity measurement and control
  • Μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων / Meteorological parameter measurement
  • Μέτρηση ποσότητας / Quantity measurement
  • Μέτρηση στάθμης/ρυθμού/χωρητικότητας / Level/rate/capacity measurement
  • Μέτρηση συγκέντρωσης αερίου και ατμού / Measurement of gas and vapour concentration
  • Μέτρηση συγκέντρωσης σκόνης / Measurement of dust concentration
  • Μετρητές / Counters
  • Όργανα γεωγνωστικών μελετών / Geognostic survey's instruments
  • Όργανα τοπογραφίας και γεωδαισίας / Geodesic and Topography instruments
  • Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης / Safety and surveillance systems
  • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς / Early fire warning systems
  • Συστήματα ελέγχου εκπομπών / Emission control systems
  • Συστήματα παρακολούθησης / Monitoring systems
  • Συστήματα παρακολούθησης μόλυνσης / Pollution surveillance systems
  • Συστήματα προειδοποίησης διαρροής αερίου / Gas leak warning systems
  • Συστήματα τηλεχειρισμού / Remote control systems
  • Τεχνολογία και όργανα για ανάλυση και μέτρηση / Technology and instruments for analysis and measurement
  • Τεχνολογία και όργανα για έλεγχο και πρόληψη / Technology and instrument for control and prevention
  • Υλικά παρακολούθησης αερίων από απόσταση / Remote gas monitoring material
  • Υλικό για τη μέτρηση εκπεμπόμενου αερίου / Material for measuring emitted gas
  • Χειριστήρια εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων / Water treatment plants controls
  • Χημεία και τεχνικές ελέγχου ρύπανσης / Pollution chemistry and control techniques
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / RENEWABLE ENERGY RESOURCES
  • ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / WIND ENERGY
   • Εξοπλισμός αιολικής ενέργειας, εξαρτήματα και τεχνολογίες / Wind power equipment, components and technologies
   • Κατασκευαστές ανεμογεννητριών / Wind generator manufacturers
   • Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης / Control and management software
   • Μεταφορά και κατασκευή / Transport and construction
   • Μίνι αιολικά συστήματα / Mini wind systems
   • Παραγωγοί έργων πολιτικού μηχανικού σχετικά με την αιολική ενέργεια / Producers of wind-related civil works
  • ΒΙΟΑΕΡΙΟ / BIOGAS
   • Ατμοστρόβιλοι καύσης βιοαερίου / Biogas-fueled turbines
   • Εναλλακτικοί κινητήρες καύσης βιοαερίου / Alternative biogas-fueled engines
   • Εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες για συστήματα βιοαερίου / Equipment, components and technologies for biogas systems
   • Καυστήρες βιοαερίου / Biogas burners
   • Σιλό και θάλαμοι ζύμωσης / Fermentation chambers and silos
   • Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα εγκαταστάσεων / Systems for producing biogas from plant waste
   • Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από βιομηχανικά απόβλητα / Systems for producing biogas from industrial waste
   • Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα / Systems for producing biogas from livestock waste
   • Συστήματα για την παραγωγή βιοαερίου από χώρους απορριμμάτων και εγκαταστάσεις καθαρισμού / Systems for producing biogas from waste
   • dumps and purification plants
   • Σωλήνες ασφάλειας / Safety pipes
  • ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ / BIOFUELS
   • Αιθανόλη / Ethanol
   • Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης χωρίς θείο / Sulfur-free gasoline and diesel fuel
   • Βιοαέριο / Biogas
   • Βιοντίζελ / Bio diesel fuel
   • Εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες για εναλλακτικά καύσιμα / Equipment, components and technologies for alternative fuels
   • Κατασκευαστές και εγκαταστάτες κιτ για τη μετάβαση στο φυσικό αέριο και το LPG / Manufacturers and installers of kits for shifting to natural gas
   • and LPG
   • Καυστήρες βιοντίζελ και αιθανόλης / Bio diesel and ethanol burners
   • Συστήματα για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων / Systems for producing alternative fuels
   • Φυσικό αέριο και LPG / Natural gas and LPG
  • ΒΙΟΜΑΖΑ / BIOMASS
   • Ατμοστρόβιλοι καύσης βιομάζας / Biomass-fueled steam turbines
   • Βιομηχανικά συστήματα καύσης βιομάζας / Biomass-fueled industrial systems
   • Γεννήτριες θερμού αέρα καύσης βιομάζας / Biomass-fueled hot air generators
   • Δίκτυα θέρμανσης περιοχής καύσης βιομάζας / Biomass-fueled district heating grids
   • Εξαρτήματα και τεχνολογίες βιομάζας / Biomass components and technologies
   • Εξοπλισμός βιομάζας, εξαρτήματα και τεχνολογίες / Biomass equipment, components and technologies
   • Επεξεργασία βιομάζας / Biomass processing
   • Καυστήρες δισκίων / Pellet burners
   • Λέβητες καύσης αεριοποιημένου ξύλου / Gasified wood-fueled boilers
   • Λέβητες καύσης δισκίων και/ή τεμαχίων / Pellet- and/or chip-fueled boilers
   • Μηχανήματα για την παραγωγή δισκίων και/ή τεμαχίων / Machinery for pellet and/or chip production
   • Προμηθευτές δισκίων και/ή τεμαχίων / Pellet and/or chip suppliers
   • Συστήματα συλλογής βιομάζας / Biomass collection systems
  • ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / GEOTHERMAL
   • Ανιχνευτές γεωθερμικών φρεατίων / Geothermal well probes
   • Γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής / Geothermal generating plants
   • Γεωθερμικός εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες / Geothermal equipment, components and technologies
   • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης τροφοδοτούμενα από γεωθερμική ενέργεια / Heating and cooling systems fueled by geothermal energy
   • Φρεατωρύχοι γεωθερμικών φρεατίων / Geothermal well drillers
  • ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ / THERMAL SOLAR
   • Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων / Thermal solar system installers
   • Εξαρτήματα ηλιακών θερμικών συστημάτων / Components for thermal solar systems
   • Ηλιακά θερμικά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας / Forced-circulation thermal solar systems
   • Ηλιακά θερμικά συστήματα φυσικής κυκλοφορίας / Natural-circulation thermal solar systems
   • Ηλιακά συστήματα ψύξης / Solar cooling systems
   • Ηλιακοί ατμολέβητες για συστήματα θέρμανσης / Solar boilers for heating systems
   • Ηλιακοί θερμοσίφωνες / Solar hot-water boilers
   • Ηλιακοί ξηραντήρες αγροτικών προϊόντων / Solar farm-produce driers
   • Ηλιακοί συλλέκτες / Solar collectors
   • Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης / Control and management software
   • Μεμονωμένα ηλιακά συστήματα θέρμανσης περιοχής / Partially solar district heating systems
   • Μονάδες ελέγχου / Control units
   • Προμονωμένοι σωλήνες / Pre-insulated pipes
   • Συνδυασμένα συστήματα ηλιακά/αερίου / Combined solar/gas systems
   • Συνδυασμένα συστήματα ηλιακά/βιομάζας / Combined solar/biomass systems
  • ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ / HYDROELECTRIC
   • Μίνι υδροηλεκτρικές γεννήτριες / Mini hydroelectric generators
   • Συντήρηση και ανασυγκρότηση υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων / Hydroelectric plant maintenance and restructuring
   • Τουρμπίνες για υδροηλεκτρικά εργοστάσιαx / Turbines for hydroelectric plants
   • Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις / Hydroelectric plants
   • Υδροηλεκτρικός εξοπλισμός, εξαρτήματα και τεχνολογίες / Hydroelectric equipment, components and technologies
  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ / PHOTOVOLTAIC
   • Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων / Photovoltaic system installers
   • Ευέλικτες μονάδες / Flexible modules
   • Λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης / Control and management software
   • Μετατροπείς για εισαγωγές σε δίκτυο / Inverters for grid inputs
   • Μονάδες λεπτών μεμβρανών / Thin-film modules
   • Ολοκληρωμένα/υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα / Integrated/hybrid photovoltaic systems
   • Συσσωρευτές / Accumulators
   • Συστήματα ελέγχου, διασύνδεσης και μέτρησης / Control, interface and measurement systems
   • Φωτοβολταϊκά εξαρτήματα και τεχνολογίες / Photovoltaic components and technologies
   • Φωτοβολταϊκά κεραμίδια / Photovoltaic roof tiles
   • Φωτοβολταϊκά πάνελ για προσόψεις και σκίαση προσόψεων / Photovoltaic panels for facades and facade shading
   • Φωτοβολταϊκά συστήματα "με το κλειδί στο χέρι" / Turnkey photovoltaic systems
   • Φωτοβολταϊκά συστήματα ηλιακής παρακολούθησης / Solar-tracking photovoltaic systems
   • Φωτοβολταϊκές μονάδες / Photovoltaic modules
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ENVIRONMENTAL RESTORATION
  • Ανάκτηση μολυσμένων περιοχών / Reclamation of polluted sites
  • Αναφύτευση / RevegetationΑντιρρυπαντική επεξεργασία / Anti- pollution treatment
  • Αντλητικά συγκροτήματα / Pumping plants
  • Αποκατάσταση λατομείων / Quarry site restoration
  • Αποκατάσταση περιβάλλοντος κτιρίωv / Building environmental restoration
  • Απολύμανση αμιάντου / Asbestos decontamination
  • Απολύμανση εδαφικών υδάτων / Groundwater decontamination
  • Απορροφητικά και προσκολλητικά υλικά / Absorbent and adhesive materials
  • Απορρύπανση θαλασσών / Sea decontamination
  • Βιομηχανική ανάκτηση / Industrial reclamation
  • Γεωπλέγματα, γεωυφάσματα και γεωμεμβράνες / Geones, geotextiles and geomembranes
  • Εξαρτήματα αερισμού χλοοταπήτων / Turf ventilation accessories
  • Εξοπλισμός και υλικά για ανάκτηση γης / Equipment and material for land reclamation
  • Εξυγίανση και αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων και γαιών / Cleaning and restoration of polluted sites and soils
  • Θερμική επεξεργασία / Heat treatment
  • Καλύψεις / Coverings
  • Κινητές μονάδες επεξεργασίας / Mobile treatment plants
  • Μελέτες - κατασκευής αρχιτεκτονικής τοπίου / Landscaping planning - construction
  • Μέτρα ασφαλείας για μολυσμένες περιοχές / Security measures for polluted areas
  • Μηχανήματα καθαρισμού - ανάπλασης ακτών / Coastal cleanup-restoration machinery
  • Μικροβιολογική επεξεργασία / Microbiological treatment
  • Οργάνωση και αποκατάσταση τοποθεσιών / Organization and rehabilitation of sites
  • Περιβαλλοντικές μελέτες / Environmental surveys
  • Πλωτά φράγματα / Floating barriers
  • Προστασία και ανάκτηση υδροφόρου ορίζοντα / Protection and reclamation of water tables
  • Συστήματα skimming (εξαφρισμού) / Skimming systems
  • Συστήματα αναρρόφησης εδαφών - αέρα / Soil-air suction systems
  • Σχέδια χαρακτηρισμού / Characterization plans
  • Τεχνικές απολύμανσης / Decontamination techniques
  • Τεχνικές σταθεροποίησης εδαφών / Ground consolidation techniques
  • Υδατοφράκτες / Water barriers
  • Φορτωτές / Loading shovels
  • Χωματουργικά και χορτοκοπτικά μηχανήματα / Earth moving and grass cutting machines
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / ALTERNATIVE TECHNOLOGIES
  • ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ / LOW ENVIRONMENTAL IMPACT VEHICLES
   • Επιβατικά και εμπορικά οχήματα βιοκαυσίμων / Biofueled passenger and commercial vehicles
   • Ηλεκτρικά επιβατικά και εμπορικά οχήματα / Electric passenger and commercial vehicles
   • Λεωφορεία χαμηλών εκπομπών / Low-emission buses
   • Οχήματα καύσης υδρογόνου / Hydrogen-fueled vehicles
   • Υβριδικά επιβατικά και εμπορικά οχήματα / Hybrid passenger and commercial vehicles
  • ΥΔΡΟΓΟΝΟ / HYDROGEN
   • Εξαρτήματα και τεχνολογίες συστημάτων υδρογόνου / Hydrogen system components and technologies
   • Ηλεκτρολυτικά και αναμορφωτικά συστήματα / Electrolytic and reforming systems
   • Κυψέλες καυσίμων για οχήματα / Fuel cells for motor vehicles
   • Στατικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου / Stationary hydrogen generation systems
   • Στοιχεία καυσίμων για στατική χρήση / Fuel cells for stationary use
   • Συστήματα διανομής υδρογόνου / Hydrogen distribution systems
   • Συστήματα παραγωγής υδρογόνου / Hydrogen production system
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ENERGY SAVING AND EFFICIENCY
  • Εξοικονόμηση ενέργειας / Energy savings
  • Εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα στη διανομή ενέργειας / Saving and efficiency in energy distribution
  • Εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα στην παραγωγή ενέργειας / Saving and efficiency in energy production
  • Εταιρίες ενεργειακής εξυπηρέτησης / Energy service companies
  • Καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση ενέργειας / Innovative technologies for energy storage
  • Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης χρήσης ενέργειας / Software for surveilance and manipulation of energy use
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / WATER AND WASTEWATER TREATMENT
  • Αναερόβιες διαδικασίες / Anaerobic processes
  • Ανακύκλωση οικιακού υπολείμματος / Domestic residue recycling
  • Αντιδιαβρωτικά προϊόντα / Anti-corrosive products
  • Αντιδραστικός εξοπλισμός μέτρησης / Reactant measuring equipment
  • Αντλίες και αντλιοστάσια / Pumps and Pumping stations
  • Αποθήκευση όμβριων υδάτων / Rainwater storage
  • Απολύμανση αποβλήτων υδάτων/απόσμηση / Wastewater disinfection/odour elimination
  • Απορροφητικοί βόθροι / Absorption plants
  • Απόσμηση / Odour elimination
  • Αποστράγγιση / Drainage
  • Αφαίρεση άμμου / Desanding
  • Βαλβίδες / Valves
  • Βιοδίσκοι / Biodiscs
  • Βιολογική επεξεργασία / Biological treatment
  • Δεξαμενές καθίζησης / Sedimentation Tanks
  • Δημοτικές και αγροτικές εγκαταστάσεις καθαρισμού / Municipal and agricultural purification plants
  • Διαχωριστές / Separators
  • Εγκαταστάσεις ακτινοβολίας UV / UV radiation plants
  • Εγκαταστάσεις ανταλλαγής ιόντων / Ion exchange plants
  • Εγκαταστάσεις απορρόφησης / Absorption plants
  • Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης / Softening plants
  • Εγκαταστάσεις αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου / Iron and manganese removal plants
  • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης / Desalting plants
  • Εγκαταστάσεις εξάτμισης / Evaporation plants
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων / Water treatment plants
  • Εγκαταστάσεις επίπλευσης / Flotation plants
  • Εγκαταστάσεις καθαρισμού με μεταλλική δομή / Purification plants with structural metalwork
  • Εγκαταστάσεις καθαρισμού με σταθεροποίηση λάσπης / Purification plants with sludge stabilization
  • Εγκαταστάσεις κατακρήμνισης και κροκίδωσης / Precipitation and flocculation plants
  • Εγκαταστάσεις καταστροφής αλγών / Algae destruction plants
  • Εγκαταστάσεις μεμβρανών / Membrane plants
  • Εγκαταστάσεις ξεπλύματος άμμου / Sand washing plants
  • Εγκαταστάσεις οζονισμού / Ozonation plants
  • Εγκαταστάσεις περισυλλογής υδάτων / Water recovery plants
  • Εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας καθίζησης / First degree sedimentation plants
  • Εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος / Filtration plants
  • Εγκαταστάσεις φυτοκαθαρισμού / Phyto-purification plants
  • Εγκαταστάσεις χλωρίωσης / Chlorine plants
  • Εξοπλισμός αερισμού / Aeration equipment
  • Εξοπλισμός αερισμού λιμνών και ποταμών / Lake and river aeration equipment
  • Επαναχρησιμοποίηση υδάτων / Water re-use
  • Επεξεργασία υδάτων αποστράγγισης / Drainage water treatment
  • Ηλεκτρικός εξοπλισμός / Electric equipment
  • Καθαρισμός και επεξεργασία υδάτων / Purification and water treatment
  • Καθαρισμός καναλιών / Canalization cleaning
  • Καθίζηση / Sedimentation
  • Καλύμματα για δεξαμενές μετάγγισης / Covers for decantation tanks
  • Καλύμματα για εγκαταστάσεις καθαρισμού / Covers for purification plants
  • Κανάλια / Canalizations
  • Κέντρα αποθήκευσης / Storage centres
  • Κοσκίνισμα και διήθηση / Screening and sieving
  • Μηχανικός εξοπλισμός / Mechanical equipment
  • Μικρές εγκαταστάσεις καθαρισμού / Small purification plants
  • Νιτροποίηση και απονιτροποίηση / Nitrification and denitrification
  • Οικιακές εγκαταστάσεις καθαρισμού και αξεσουάρ / Domestic purification plants and accessories
  • Οικολογικές τουαλέτες / Eco WC installations
  • Οχήματα και εξοπλισμός για επιθεώρηση καναλιών / Vehicles and equipment for canalization inspection
  • Προϊόντα προστασίας από επιστρώσεις / Anti-incrustation products
  • Προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις καθαρισμού / Prefabricated purification plants
  • Συμπαγείς εγκαταστάσεις καθαρισμού / Compact purification plants
  • Συσκευές αποστράγγισης υδάτων, φρεατίων / Wells water drainage devices
  • Σύστημα ενεργοποιημένης λάσπης / Activated sludge system
  • Συστήματα αποχέτευσης / Sewer systems
  • Συστήματα εμποτισμού / Infiltration systems
  • Σωλήνες νερού και απορροής / Water pipes and drains
  • Σωλήνες, συνδέσεις, ενώσεις / Tubes, connectors, joints
  • Υλικό για φίλτρα διήθησης / Material for percolator filters
  • Φιλτράρισμα / Filtration
  • Φυσητήρες οξυγόνου / Oxygen blowers
  • Φυσική/μηχανική επεξεργασία / Physical/mechanical treatment
  • Φυσική/χημική επεξεργασία / Physical /chemical treatment
  • Χημικά και βιολογικά προϊόντα για την επεξεργασία αποβλήτων υδάτων / Chemical and biological products for waste water treatment
  • Χημικά και βιολογικά προϊόντα για τον καθαρισμό και την υγιεινή / Chemical and biological products for and cleaning hygiene
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ / ECO BUILDING
  • Βιοοικοδομές, σχεδιασμός και κατασκευή παθητικών και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων / Biobuilding, passive and low energy consumption building's planning and construction
  • Γενικά οικολογικά δομικά υλικά / General ecological construction materials
  • Ειδικά υαλοστάσια / Special glazing
  • Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός / Energy efficient lighting
  • Εξαρτήματα και τεχνολογία για εξοικονόμηση θέρμανσης και ενέργειας / Heat and energy saving accessories and technology
  • Ηλεκτρολογικό υλικό ελεύθερο αλογόνων / Halogen free electrical materials
  • Ηχομόνωση / Soundproofing
  • Θέρμανση δαπέδου / Floor heating
  • Θέρμανση τοίχων / Wall heating
  • Κρύσταλλα και πλαίσια παραθύρων υψηλής θερμικής απόδοσης, χειμερινοί κήποι / High thermal performance glazing and window framing, winter gardens
  • Λέβητες συμπύκνωσης / Condensation boilers
  • Μονωτικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον / Environmentally friendly insulating materials
  • Μονωτικές επιστρώσεις δαπέδων / Insulating floor covers
  • Οικολογικά δάπεδα / Ecological flooring
  • Οικολογικά χρώματα / Ecological paints
  • Πράσινες στέγες / Green roofs
  • Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας / Energy storage systems
  • Συστήματα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας κτιρίων / Building's operation automatic control systems
  • Συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας / Energy monitoring and management systems
  • Σχετικές υπηρεσίες & σύμβουλοι / Related services and consultants
  • Υλικά βιοοικοδομής / Biobuilding materials
  • Υπηρεσίες βιοκλιματικού σχεδιασμού / Bioclimatic planning service
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / SERVICES FOR ENVIRONMENT
  • Αρχές επιτήρησης και παρακολούθησης (περιβαλλοντική παρακολούθηση) / Surveillance and control bodies (environment monitoring)
  • Δημόσιες και ιδιωτικές αρχές / Public and private bodies
  • Εθελοντικές Περιβαλλοντικές Ενώσεις / Voluntary environmental unions
  • Εθνικά και διεθνή ιδρύματα / National and International Institutions
  • Εταιρίες και τράπεζες που προσφέρουν χρηματοδότηση για ενεργειακή/περιβαλλοντική βιωσιμότητα / Companies and banks offering financing for energy/environmental viability
  • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης & συντήρησης / Management & maintenance service companies
  • Εταιρίες συμβουλευτικών υπηρεσιών / Consulting services companies
  • Ιδρύματα, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικές εταιρίες / Foundations, finance institutes, insurance companies
  • Κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης / Research and training centres
  • Μελέτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Companies and banks offering energy financing for energy/environmental viability
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί / Non-profit organizations
  • Οργανισμοί πιστοποίησης και τυποποίησης / Certification and standardization organizations
  • Περιβαλλοντική επικοινωνία / Environmental communication
  • Συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες / Associations and consortiums
  • Τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες / Technical and construction companies
  • Υπηρεσίες συμβούλων και τεχνολογίες πληροφορικής / Consultancy services and Information Technologies
  • Φορείς και εταιρίες πιστοποίησης / Certification bodies and companies
 • ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / WASTE AND RECYCLING
  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ / MATERIAL RECOVERY AND RECYCLING
   • Αναγέννηση διαλυτών / Solvent regeneration
   • Εξοπλισμός για σκραπ και απορρίμματα / Equipment for scrap and waste
   • Καταλύτες / Catalysers
   • Λεπίδες/κόφτες / Blades/cutters
   • Περισυλλεγμένα και ανακυκλωμένα υλικά / Salvaged and recycled material
   • Περισυλλογή πλαστικών / Plastic salvage
   • Περισυλλογή CRT (λυχνίες καθοδικών ακτινών) / CRT (cathode ray rube) salvage
   • Περισυλλογή αδρανών αποβλήτων / Inert waste salvage
   • Περισυλλογή αλουμινίου / Aluminium salvage
   • Περισυλλογή βιοδιασπώμενων αποβλήτων / Biodegradable waste salvage
   • Περισυλλογή γυαλιού / Glass salvage
   • Περισυλλογή δοχείων αεροζόλ / Aerosol can salvage
   • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων / Derelict vehicle salvage
   • Περισυλλογή ελαστικών οχημάτων / Tyre salvage
   • Περισυλλογή εξοπλισμού ψύξης / Refrigeration equipment salvage
   • Περισυλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων / Electrical and electronic component salvage
   • Περισυλλογή ηλεκτρονικών υπολογιστών / Computer salvage
   • Περισυλλογή λυχνιών φθορισμού / Fluorescent tube salvage
   • Περισυλλογή μη σιδηρούχων μετάλλων / Non-ferrous metal salvage
   • Περισυλλογή μπαταριών / Battery salvage
   • Περισυλλογή ξυλείας / Wood salvage
   • Περισυλλογή οικιακών συσκευών / Domestic appliance salvage
   • Περισυλλογή οργανικών αποβλήτων / Organic waste salvage
   • Περισυλλογή οργανικών ελαίων / Organic oil salvage
   • Περισυλλογή ραδιενεργών αποβλήτων / Radioactive waste salvage
   • Περισυλλογή σιδηρούχων μετάλλων / Ferrous metal salvage
   • Περισυλλογή υλικών που περιέχουν υδράργυρο / Salvage of products containing mercury
   • Περισυλλογή φωτογραφικών/χημικών προϊόντων / Photographic/chemical product salvage
   • Περισυλλογή χάλυβα / Steel salvage
   • Περισυλλογή χαρτιού και χαρτονιού / Paper and cardboard salvage
   • Τελικά προϊόντα από περισυλλεγμένα υλικά / συσκευασίες / Final products from recycled materials
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / WASTE TREATMENT & TECHNOLOGIES
   • Batchers / Batchers
   • Αναμείκτες / Mixers
   • Αντιρρυπαντική επεξεργασία / Anti- pollution treatment
   • Αποστειρωτές / Sterilizers
   • Βιοτεμαχιστές / Bio-shredders
   • Διαχωριστές / Separators
   • Εγκαταστάσεις για διαφοροποιημένη συλλογή / Plants for differentiated selection
   • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας / Treatment plants
   • Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης / Composting plants
   • Εγκαταστάσεις πλυσίματος / Washing plants
   • Εκμετάλλευση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας / Energy prodcution using waste materials
   • Εξατμιστές / Evaporators
   • Εξοπλισμός για επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων / Special and hazardous waste treatment
   • Επεξεργασία αδρανών αποβλήτων / Inert waste treatment
   • Επεξεργασία αμιάντου / Asbestos treatment
   • Επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών / Recyclable material treatment
   • Επεξεργασία αποβλήτων σφαγείων και αγροκτημάτων / Slaughterhouse and farm produce waste
   • Επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων / Biological waste treatment
   • Επεξεργασία ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων / Special and dangerous-hazardous waste treatment
   • Επεξεργασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων / Electrical and electronic component treatment
   • Επεξεργασία οργανικών ελαίων / Organic oil treatment
   • Επεξεργασία χημικών/φυσικών αποβλήτων / Chemical/physical waste treatment
   • Κινητό κάλυμμα για κέντρα αποθήκευσης / Mobile covering for storage centres
   • Κινούμενα περιστρεφόμενα κόσκινα / Mobile drum screens
   • Μέσα διάσπασης ελαίων και απορροφητικά / Oil dispersing agents and absorbents
   • Μετασχηματιστές αποβλήτων / Waste transformers
   • Μηχανήματα και εξοπλισμός για την παραγωγή κομπόστας / Machinery and equipment for compost production
   • Ξηραντήρες / Dryers
   • Πρέσες / Presses
   • Σήτες δόνησης / Vibrating screens
   • Σπαστήρες / Crushers
   • Συστήματα για αλυσίδες συγκράτησης συρματόσχοινων, συρματόσχοινα και ρουλεμάν / Systems for cable holder chains, cables and bearings
   • Συστήματα και εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων / Waste purification systems and plants
   • Τεμαχιστές/Σπαστήρες / Shredders/crushers
   • Φίλτρα / Filters
   • Χημικά και βιολογικά προϊόντα για καθαρισμό / Chemical and biological products for purification
   • Ψαλίδια / Shears
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / INTEGRATED WASTE MANAGEMENT
   • Διαχείριση οικολογικού σταθμού / Ecological station management
   • Διαχείριση πλατφόρμας συλλογής / Collection platform management
   • Εγκατάσταση και διαχείριση αποτεφρωτήρα / Set-up and management of incinerator plants
   • Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων απόρριψης, ανακύκλωσης και επιλογής / Set-up and management of disposal, recycling and selection plants
   • Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων κομποστοποίησης / Set-up and management of composting plants
   • Εγκατάσταση και διαχείριση χωματερών / Set-up and management of landfills
   • Συντήρηση περιοχών με αρχιτεκτονική τοπίου / Landscaped Area Management
   • Υπηρεσία διάθεσης σε χωματερή / Landfill / incinerator disposal service
   • Υπηρεσία διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων / Differentiated waste collection service
   • Χειμερινές οδικές υπηρεσίες / Winter street services
  • ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / WASTE COLLECTION & TRANSPORT
   • Βιομηχανικές σκούπες (με βαδίζοντα χειριστή, με επικαθήμενο χειριστή) / Industrial sweepers (walk-behind, ride-on, etc.)
   • Βούρτσες για τεχνικές εφαρμογές / Brushes for technical applications
   • Γαιοπροωθητικά μηχανήματα και εξοπλισμός / Earth-moving vehicles and equipment
   • Διάφορες σακούλες και σάκοι / Miscellaneous bags and sacks
   • Δοχεία για ανάκτηση ελαίων / Containers for oil recovery
   • Εγκαταστάσεις διαχωρισμού αποβλήτων / Waste separation plants
   • Ειδικά δοχεία για διαφοροποιημένη συλλογή / Special containers for differentiated collection
   • Εξαρτήματα και αξεσουάρ οχημάτων / Vehicle components and accessories
   • Εξοπλισμός και προϊόντα για περιβαλλοντικό καθαρισμό και υγιεινή / Equipment and products for environmental cleaning and hygiene
   • Εξοπλισμός και συστήματα πλυσίματος / Washing equipment and systems
   • Εξοπλισμός συλλογής αποβλήτων και απορριμμάτων / Waste collection equipment
   • Ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές καθαρισμού / Vacuum cleaners, cleaning machines
   • Κάδοι / Bins
   • Καθαριστές υψηλής πίεσης / High-pressure cleaners
   • Κάλαθοι απορριμμάτων / Litter/waste baskets
   • Κιβώτια συλλογής ειδικών αποβλήτων/μπάζων / Boxes for collection of special wastes
   • Μεγάλα κιβώτια συλλογής / Large collection containers
   • Μεταφορά αποβλήτων με πλωτά μέσα / Waste transport by boat
   • Μεταφορικές ταινίες / Conveyor belts
   • Μηχανήματα για τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδών / Machines for collecting all types of waste
   • Μηχανήματα συμπίεσης και συλλογής μεταλλικών κουτιών / Can crushing and collection machines
   • Οδική μεταφορά αποβλήτων / Waste transport by road
   • Οχήματα καθαρισμού και συντήρησης οδών / Road cleaning and maintenance vehicles
   • Περονοφόρα ανυψωτικά / Forklift trucks
   • Σάρωθρα / Sweepers
   • Σιδηροδρομική μεταφορά αποβλήτων / Waste transport by rail
   • Στηρίγματα για βιομηχανικά αμαξίδια / Supports for industrial trolleys
   • Στηρίγματα για δοχεία / Supports for containers
   • Στηρίγματα σακκουλών/σάκκων και μεταφορά / Bag/sack supports and transport
   • Συμπιεστές / Compacters
   • Συσκευές κένωσης δοχείων και κιβωτίων / Container emptying devices
   • Συσκευές μεταφοράς δοχείων και κιβωτίων / Container transport devices
   • Συσκευές χειρισμού δοχείων και κιβωτίων / Container handling devices
   • Συστήματα συλλογής / Collection systems
   • Τεχνολογία που εφαρμόζεται στη μεταφορά αποβλήτων / Technology applied to waste transport
   • Τηλεσκοπικοί χειριστές / Telescopic handlers
   • Τροχήλατα καρότσια και κάδοι / Carts and bins on wheels
   • Τροχοφόροι φορτωτές / Wheel loaders
   • Φορτηγά μεταφοράς λυμάτων / Sewage trucks
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ / TECHNOLOGY AND DEVICES FOR AIR PURIFICATION
  • Batchers / Batchers
  • Αναμείκτες, αντλίες / Mixers Pumps
  • Αντιρρυπαντική επεξεργασία / Anti-pollution treatment
  • Αξονικοί και ακτινικοί ανεμιστήρες / Axial and radial fans
  • Απορροφητικά υλικά για τον ξεχωριστό καθαρισμό αερίων / Absorbent materials for separated gas purification
  • Απορροφητικές διαδικασίες / Absorption processes
  • Απορροφητικό υλικό και ενεργός άνθρακας / Absorbent material and active carbon
  • Αποστειρωτές και τεχνολογίες στείρου περιβάλλοντος / Sterilizers and sterile environment technologies
  • Βαλβίδες έκρηξης / Explosion valves
  • Βαρυτικοί διαχωριστές / Gravity separators
  • Βιολογικά φίλτρα / Biofilters
  • Βιολογική επεξεργασία αέρα / Biological air treatment
  • Διαδικασίες συμπύκνωσης / Condensation processes
  • Διαχωριστές / Separators
  • Έλεγχος συστημάτων καθαρισμού αέρα / Air purification system control
  • Εναλλάκτες θερμότητας / Heat exchangers
  • Εξοπλισμός παραγωγής (διαχωριστές, εξαγωγείς, χρωματογράφοι) / Equipment for production (separators, extractors, chromatographs)
  • Επεξεργασία ρυπαντικών αερίων / Pollutant gas treatment
  • Επεξεργασία σκόνης / Dust treatment
  • Επεξεργασία σκωρίας / Slag treatment
  • Ηλεκτροστατικοί διαχωριστές / Electrostatic separators
  • Θερμικές διαδικασίες / Thermal processes
  • Καθαρισμός αναθυμιάσεων - αντιδραστήρια ενεργού άνθρακα / Fume purification - active carbon reactors
  • Καθαρισμός αναθυμιάσεων - εξατμιστές / Fume purification - evaporators
  • Καθαρισμός αναθυμιάσεων - καθαριστές αερίων / Fume purification - gas scrubbers
  • Καθαρισμός αναθυμιάσεων - συλλέκτες σκόνης / Fume purification - dust collectors
  • Καθαρισμός αναθυμιάσεων - συστήματα μείωσης του οξειδίου του αζώτου / Fume purification - nitrogen oxide abatement systems
  • Καθαρισμός και επεξεργασία αέρα / Air purification and treatment
  • Καμινάδες / Chimneys
  • Καταλύτες και εξουδετερωμένα χημικά προϊόντα / Catalysers and neutralized chemical products
  • Καταλυτικές διαδικασίες / Catalytic processes
  • Μεταφορά και εκκένωση αερίων και αναθυμιάσεων / Gas and fume transport and evacuation
  • Μηχανήματα καθαρισμού αέρα / Air purification and treatment machinery
  • Συστήματα απολύμανσης και αποτοξίκωσης / Decontamination and detoxication systems
  • Συστήματα κενού / Vacuum systems
  • Σωλήνες / Tubes
  • Υγροί ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές / Wet electrostatics precipitators
  • Φυγοκεντρητές / Centrifuges
  • Χημικά και βιολογικά προϊόντα για καθαρισμό / Chemical and biological products for purification
  • Χημική - φυσική επεξεργασία αέρα / Chemical - physical air treatment