10/11/11

Και βιομάζα στους λέβητες των καλιροφέρ - Τέλος το μαζούτ

Τη μετάβαση στη νέα εποχή των «καθαρότερων» καυσίμων για θέρμανση σηματοδοτεί η απόφαση του ΥΠΕΚΑ να απαγορεύσει τη χρήση μαζούτ στους λέβητες μέσα σε ένα χρόνο και παράλληλα να δώσει το «πράσινο» φως για τη χρήση βιομάζας.
Ειδικότερα, στο προσχέδιο σχετικής απόφασης του υπουργείου, που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται προθεσμία ενός έτους για την αντικατάσταση των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης που καταναλώνουν μαζούτ, πριν την πλήρη απαγόρευσή του.
Επίσης, απελευθερώνεται η χρήση βιομάζας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας.
Στην απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι οι νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης με βιοκαύσιμα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγμένα για το λέβητα στερεά βιοκαύσιμα, οι συνθήκες αποθήκευσής τους, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείται καθαρισμός της καμινάδας, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΥΠΕΚΑ η διείσδυση της βιομάζας στη θέρμανση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη τουλάχιστον κατά 20%.
Παράλληλα, θα συμβάλλει στην συμμόρφωση της χώρας με την υποχρέωσή της, το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους είτε με ΑΠΕ είτε με συστήματα συμπαραγωγής ή/ και τηλεθέρμανσης.
Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται ότι απαγορεύεται ρητά η καύση -με σκοπό την θέρμανση- πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων.