12/11/11

Το κόστος εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ ενθαρρύνει τους καταναλωτές;


Σύμφωνα με μια έρευνα, το κόστος της τεχνολογίας των Α.Π.Ε. έχει οδηγήσει τον κόσμο στο να μην προχωράει στην εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων στα σπίτια του.
Περίπου τα δυο τρίτα της Σκωτίας, δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η εκμετάλλευση της ηλιακής μέσω των φωτοβολταϊκών αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος.

Η έρευνα διεξήχθει για την ιστοσελίδα καταναλωτικών συμβουλών GreenEnergyNet.com με τη συμμετοχή 1002 κατοίκων της Σκωτίας και διαπίστωσε ότι το 64% των ενηλίκων ενδιαφερόταν για την χρήση των Α.Π.Ε. εκ των οποίων το 29% είπαν ότι ενδιαφέρονται πολύ για κάτι τέτοιο.Όμως οι μισοί από αυτούς που ερωτήθηκαν και το 59% εκείνων που απάντησαν πως ενδιαφέρονται, δήλωσαν πως το κόστος τους αποτρέπει στο να προχωρήσουν στην εγκατάσταση τεχνολογιών για εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών. Ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μόνο το 4% της Σκωτίας έχει εγκατεστημένα συστήματα.
Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν όταν ένα νέο κυβερνητικό σύστημα επιχορηγήσεων ξεκίνησε.
Η χρηματοδότηση για την ανανεώσιμη θερμότητα προσφέρει στους ιδιοκτήτες σπιτιών βοήθεια για την πληρωμή εγκαταστάσεων, όπως αντλίες θερμότητας, θερμικά ηλιακά πάνελ και λέβητες καύσης ξύλου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Friends of the Earth Scotland δήλωσε:
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού μέλλοντος της Σκωτίας και θα μπορούσε να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο και θα βοηθήσει στη μείωση των λογαριασμών χρήσης των καυσίμων και την αντιμετώπιση έλλειψης των καυσίμων για ορισμένα σπίτια που είναι δύσκολο να μονωθούν. Μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί, στη μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον απογαλακτισμό της κοινωνίας από ρυπογόνες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν η Σκωτία πετύχει τους στόχους της περί παραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές και αν διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Σκωτσέζοι μπορούν να θερμάνουν άνετα τα σπίτια τους και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στους ενεργειακούς τους λογαριασμούς, τότε η χρηματοδότηση της Κυβέρνησης μακροπρόθεσμα είναι βιώσιμης σημασίας.