26/11/11

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα
Σε ένα απομακρυσμένο από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο σύστημα οι ενεργειακές ανάγκες μιας εγκατάστασης μπορούν να τροφοδοτούνται από ένα αυτόνομο φωτοβολταίκό σύστημα. Να αποφεύγονται οι ενεργοβόρες συσκευές, αυξάνουν δραματικά το κόστος του συστήματος. Την χειμερινή περίοδο έχουμε πτώση της παραγωγής στο 1/3.
Άρα μία κατοικία την οποία χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι και την χειμερινή περίοδο τα Σαββατοκύριακα θα έχει διαφορετική ισχύ φ/β αν την ίδια κατοικία χρησιμοποιούμε όλη την χρονιά (μόνιμη κατοικία).


Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που έχουν κάποια αποθηκευτική διάταξη ενέργειας (συνήθως μπαταρίες) και σε αυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα μόνο με τα φορτία που τροφοδοτούν χωρίς αποθηκευτική διάταξη.Τα βασικά μέρη ενος αυτόνομου συστήματος είναι:


  • (α) Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια (φωτοβολταικο πλαισιο) με τη Βάση στήριξης και ίσως (tracker), σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
  • (β) Μπαταρίες - συσσωρευτές φωτοβολταϊκών
  • (γ) Ρυθμιστή φόρτισης για τον έλεγχο και προστασία των μπαταριών.
  • (δ) Μετατροπέα τάσεως dc (12v/24v/48v) inverter για μετασχηματισμό στα 220V AC.