10/11/11

Τι ισχύει τελικά για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Ένα πολύ καλό ντοκιματέρ για την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.